Eco Friendly

Ne e kuptojmë më së miri rëndësinë e një ambient të shëndetshëm, prandaj dhe praktikojmë politika dhe praktika që mbrojnë ekosistemin.

Politikat e “gjelbra” të hotelit:

 • Sistem solar net mettering 42,5 kw.
 • Përdorimi llambave LED të cilat ruajnë energjinë (dhoma, ambientet e përbashkëta, pjesët e jashtme të hotelit etj.)
 • Termostat i cili kontrollon automatikisht ngrohjen ose ftohjen e dhomës.
 • Përdorimi i kartave të dhomës për të kontrolluar dritat dhe ajrin e kondicionuar në dhoma.
 • Ajri i kondicionuar punon vetëm kur dritaret janë mbyllur.
 • Përdorimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike, efikase për energjinë, të certifikuara për konsumim të pakët energjie.
 • Mbajtjen e të dhënave për pajisjet e hotelit.
 • Hoteli furnizohet nga rrjeti i ujit të qytetit.
 • Përdorim rezervuar për të mbledhur ujin e shirave për vaditje.
 • Inkurajojmë njerëzit të përdorin për më shumë se 1 natë peshqirët dhe çarçafët e dhomës.
 • Uji i pusit ka kontroll hidraulik.
 • Ekziston një sistem për të ruajtur ujin në banjat publike.
 • Drita automatike në vende të përbashkëta (tualetet dhe korridoret).
 • Minimizimi i harxhimeve të kota në maksimumin e mundshëm.
 • Kosha riciklues në dhoma dhe ambientet e përbashkëta.
 • Shmangien e pajisjeve elektronike të panevojshme.
 • Izolim adekuat të hotelit.
 • Panele diellore për ujë të nxehtë.
 • Përdorimin e pompave për ngrohje dhe ftohje të gjithë hotelit.
 • I gjithë stafi është orientuar mbi përdorimin e teknikave për mbrojtjen e ambientit.
 • Pjesëmarrja e certifikuar në programin e riciklimit të mbeturinave të vajrave të cilat konvertohen në biokarburante nga kompania e duhur në mënyrë ligjore dhe të sigurt.
 • Të gjitha shishet e qelqit i rikthehen furnizuesit.
 • Riciklim i baterisë në kosha të veçantë të siguruara nga kompania AFIS.