Ofertat e Aar Hotel & Spa

Informohuni për ofertat më të fundit të Hotel & Spa Aar.

Bëni një rezervim të paktën 20 ditë më përpara që të përfitoni 5% ulje dhe të shijoni eksperiencën e paharrueshme në hotelin tonë.

Pajisjet:

  • Dhomë me mëngjes bufe
  • Internet pa pagesë
  • Hidroterapi dhe palestër pa pagesë
  • Orari më i hershëm për të bërë check-in është ora 10:00 dhe më i voni për check-out ora 18:00.
REZERVONI

* Çmimet parapaguhen, janë të pakthyeshme dhe përshijnë të gjitha taksat.

* Një ofertë nuk mund të kombinohet me të tjera.

Shijoje vizitën tënde në Janinë për të paktën 4 net në dhomën tënde të preferuar dhe përfito 10% ulje!

Pajisjet:

  • Dhomë me mëngjes bufe
  • Internet pa pagesë
  • Hidroterapi dhe përdorim i palestrës pa pagesë
  • Orari më i hershëm për të bërë check-in është ora 10:00 dhe më i voni për check-out ora 18:00.
REZERVONI

* Çmimet parapaguhen, janë të pakthyeshme dhe përshijnë të gjitha taksat.

* Një ofertë nuk mund të kombinohet me të tjera.